Alternativa chromování

Alternativa chromování

Vyvinuli jsme kovový povlak, který plně nahrazuje hexavalentní chrom. V reakci na rozhodnutí Evropské unie zakázat používání galvanického chromování od roku 2024 z důvodu zdravotních rizik spojených s toxickým šestimocným chromem, přichází firma Advamat s.r.o. s inovativním řešením. Aplikumeme PVD povlak a dodáváme PVD technologii, která nabízí stejnou odolnost a vizuální atraktivitu, ale bez použití škodlivých chemikálií. Tato inovace nejenže reaguje na regulativní změny, ale také výrazně překonává překonává hexavalentní chrom co se týče životnosti a ceny.

Dotkne se vás nastupující legislativa REACH?

Potřebujete najít alternativu galvanického chromování?

Nabízíme konzultaci a cost-benefit analýzu zdarma.

Evropská unie plánuje od 21. září 2024 zakázat používání šestimocného chromu ve většině výrobních procesů, včetně galvanického chromování. Toto rozhodnutí bylo přijato v rámci regulace REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals). Cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Galvanické chromování je rozšířené v řadě průmyslových odvětví. Zákaz se tak dotkne široké škály vyráběných produktů, například automobilových komponent, ochraných vrstev na tvářecí nástroje a antikorozních povlaků pro různé aplikace.

K prosazení tohoto nařízení EU poskytla přechodné období. Společnostem, které využívají galvanické chromování bylo poskytnuto sedm let (od data ukončení v roce 2017) na přehodnocení dostupnosti bezpečnějších alternativ. Toto kratší období povolení mělo podnítit průmysl k prozkoumání alternativních metod pokovování, jako je fyzikální depozice z plynné fáze (PVD), která je považována za zralou náhradní technologii. Zákaz proto představuje výzvy a příležitosti pro inovace při hledání netoxických a ekologicky šetrných alternativ.

Anti-corrosion test

V Advamatu máme fungující alternativu za galvanické chromování. Umíme povlakovat dlouhé předměty a kompaktní předměty. Neumíme zatím povlakovat díry (například vnitřky trubek). Máte-li o naše služby zájem, neváhejte nám poslat vaši poptávku. Pro většinu našich klientů změna technologie zároveň přináší mnohem vyšší přidanou hodnotu výrobků.

Hodnoty Advamatu

Technické a obchodní dotazy:

[email protected]

+420 605 512 060