Získávání grantů

H2020, OPPIK, TRIO, ad.

Naši projektoví manažeři mají spoustu zkušeností s podáváním a řízením jak tuzemských, tak evropských grantů.

Máme širokou síť spolupracujících partnerů napříč západní Evropou, kteří budou rádi participovat na nadějných projektech.

Dokážeme připravit vědecký i vývojový projekt na míru, vytipovat klíčové body a po celou dobu projektu kontrolovat plnění podmínek financování.

Zabýváme se jak projekty financovanými z veřejných sektorů, tak projekty financovanými soukromě.

Běžící EU Granty

ICARUS - FET Open (Future Emerging Technologies)

je program Evropské unie pro vysoce ambiciózní projekty zaměřené na výzkum a vývoj slibných a dosud neprozkoumaných technologií. V rámci projektu ICARUS kromě AdvaMatu spolupracuje celkem 10 partnerů včetně špičkové americké univerzity MIT. FET Open je součástí rámcového programu pro inovace a výzkum EU s názvem Horizont 2020.

Naše role: Navrhovat způsoby vytváření a testování speciálních slitin v závislosti na teoretických výpočtech dalších partnerů.
www.icarus-alloys.eu

Ukončené EU Granty

AgriSENSact –FP7
Je projekt zaměřený na vývoj nových procesů pro in-time testování obsahu hnojiv a vody v půdě, stejně jako vývoji získávání obnovitelné energie z půdy.
Sensory jsou založené na speciální modulární technologii s možností vysílat data pomocí wifi bez nutnosti k připojení k jinému zdroji energie.

Naše role: Vývoj senzorických vrstev schopných detekovat přítomnost hnojiv a vody.
www.agrisensact.eu

Granty a základní výzkum

Skupina Advanced Materials Group, na Katedře řídicí techniky se stala jedním z nejúspěšnějších skupin v oblasti materiálové vědy na fakultě. Cílem našeho výzkumu je oblast povrchového inženýrství, konkrétně tenkých pevných vrstev vytvářených fyzikálními nebo chemickými metodami.

AdvaMat s.r.o. je SME firma zabývající se převážně výzkumem a vývojem tenkých vrstev a materiálů. Firma vznikla jako star-up ČVUT v Praze, z oddělení pokročilých materiálů.

Aktuální témata výzkumu pokrývají nové metody depozice, vývoj povlaků s jedinečnými optickými, mechanickými nebo tribologickými vlastnostmi i návrh nového testovacího zařízení. Skupina je úspěšná ve výzkumu na špičkové úrovni (více než 60 prací v odborných časopisech publikovaných v impaktovaných časopisech v posledních 5-i letech, více než 400 citací, 10 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích) a v získávání finanční podpory (projekty od národních až po EU, celkem více než € 1.5M v 5-i letech). Navíc má skupina silnou národní i mezinárodní spolupráci s akademickými a průmyslovými partnery.

 

Mezi naše hlavní témata patří:

  • Adaptativní povlaky s nízkým třením
  • Vysokoteplotní tribologie
  • Biokompatibilní povlaky
  • Vývoj rozhraní s lepší odolností vůči záření
  • Modelování a simulace na atomové úrovni